۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸

درباره مستحبات و مکروهات قنوت هنگام نماز

اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸ ۰ دیدگاه

درباره مستحبات و مکروهات قنوت هنگام نماز

هنگام خواندن قنوت نماز دعاهای بسیار وجود دارد کـه خواندن انها توصیه می شود و در این میان مکروهاتی هم وجود دارد.از پیامبر اکرم«ص» نقل شده کـه فرمودند: کسى از شـما کـه در دار دنیا قنوت او طولانی تر اسـت، در موقف قیامت راحتی

مستحبات قنوت:
۱٫ طول دادن قنوت، خصوصاً در نماز وتر: از پیامبر اکرم«ص» نقل شده کـه فرمودند: کسى از شـما کـه در دار دنیا قنوت او طولانی تر اسـت، در موقف قیامت راحتی او نیز طولانى‌ تر اسـت و از بعضی از روایات استفاده مى‌شود کـه طول دادن دعا در نماز از طول دادن قرائت افضل اسـت.

۲٫ تکبیر گفتن پیش از قنوت و بلند کردن دو دست در وقت تکبیر و پایین آوردن انها و بعد دوباره دو دست را بلند کند مقابل صورت نگاه دارد و هر دو کف دست را رو بـه آسمان و پشت بـه زمین باز کند، دو دست متّصل بـه یکدیگر باشد و انگشتان بـه یکدیگر پیوسته باشند، مگر دو انگشت ابهام کـه انها را جدا نگاه دارد و بـه دو دست خود نگاه کند.

۳٫ بلند خواندن قنوت در نمازها حال چـه در نماز جهرى، چـه اخفاتى و هم چنین چـه براى امام یا منفرد. بلکه مأموم نیز در صورتى کـه صداى او بـه امام نرسد می تواند قنوت را بلند بخواند.

مکروهات قنوت:
۱٫ آن قدر دستها را بلند‌ کند کـه از سر بگذرد.

۲٫ در وقت پایین آوردن، دستها را بر صورت و سینه‌ى خود بمالد.